Smart

Uw hele switchproces vereenvoudigd

Smart

Met deze software willen wij u één oplossing aanbieden om de meterstanden op te halen bij uw klant. De verschillende modules halen uit het Toegankelijk Meetregister de historische meetdata op, en bepalen zo de mogelijke onder- en bovengrenzen van het energieverbruik. Daarna worden de huidige meterstanden vergeleken en gevalideerd, ten opzichte van deze onder- en bovengrenzen, met de validatietool. Tot slot berekent de software het energieverbruik en wordt deze gecontroleerd op rekenfouten waarna deze informatie naar u en alle andere belanghebbenden gestuurd wordt.

Voor het ophalen van de meterstanden bij uw klanten kunnen wij voor u per post meterstandenkaarten versturen, uw klant kan eveneens via e-mail, via zijn persoonlijke inlogpagina op de website of telefonisch zijn meterstanden doorgeven. Uiteraard halen wij voor slimme meters de standen ook op via de EDSN P4 portaal. Wij certificeren uw energiebedrijf om dit portaal te gebruiken.

De modules waaruit iSmart bestaat zijn:

 • P4
  SOAP-XML interface naar de EDSN P4 portaal. De werking is aan te passen aan de behoeften van de energieleverancier
 • Toegankelijke Meetregister
  Toegang tot de historische meetdata van een adres/aansluiting
 • Meetdata Bedrijf
  Validatie, berekening en distributie van meetdata
 • Berichtenverkeer
  Deze module beheert uw xml-berichten met de netbeheerder en andere energieleveranciers